e-shop

SETORA je zelená

SETORA je zelená

V našem podnikání klademe zásadní důraz na ekologičnost výrobní postupů. Dřevo nakupujeme u prověřených dodavatelů, disponujeme certifikátem PEFC, na povrchovou úpravu používáme 100% vodou ředitelné barvy a laky. Intenzivně pracujeme na minimalizaci uhlíkové stopy a již dnes si 1/3 elektřiny vyrábíme sami ze sluneční energie. Veškerý dřevní odpad je dále zpracováván v rámci energetického hospodářství ve výrobním areálu a vedle toho vyrábíme ročně na 1000 tun ekologických dřevěných briket. Třídíme veškerý odpad a produkujeme minimum emisí.

Setora je zelená

 • Ve výrobě používáme 100% - vodou ředitelné barvy a laky s roční spotřebou 70tun p.a.
 • Používáme výhradně dřevo jako trvale obnovitelný zdroj suroviny
 • Disponujeme certifikací PEFC – řezivo dodáváno výhradně z kontrolovaných zdrojů s roční spotřebou 7500m3 p.a.
 • Celých 35% celkové spotřeby elektrické energie potřebné k výrobě, produkujeme ze slunečního záření – a to bez dotací. To představuje roční úsporu 40 000 tun CO2.
 • Provozujeme bezodpadové hospodářství s dřevním materiálem. Veškerý dřevní odpad, dřevní štěpka, je dále využívána a slouží k vytápění provozů a sušáren. Jedná se o cca 600 tun paliva p.a.
 • Přebytečná dřevní štěpka je používána k výrobě ekologických dřevních briket pro domácnosti. Ročně vyprodukujeme 1 000tun briket.
 • Výrobna tepelné energie používá spalinový výměník pro získávání tepelné energie ze spalin, což znamená roční úsporu 800GJ tepelné energie.
 • Systém centrálního odsávání strojů je regulován automatickými klapkami a frekvenčními měniči pro dosažení maximální úspory energie potřebné k jeho provozu.
 • Srážkové vody z celého areálu jsou odváděny do vsakovacích nádrží nebo vsakovány do zelených ploch. Přispíváme k zadržování vody v krajině.
 • V celé firmě je zaveden systém 100% třídění komunálních odpadů, a to od kanceláří až po provoz kantýny.
 • Praktikujeme tzv. „paper less office“ bezpapírovou kancelář – Písemná komunikace probíhá elektronickou formou, provádíme elektronické zasílání dokladů našim zákazníkům.
 • Plánujeme převedení všech vozidel na alternativní pohon šetrný k životnímu prostředí.