e-shop

Zpravodaj SP 12 2016

Postřehy ze Setory: I.

Setora Počátky se jako nejvýznamnější výrobce rakví každoročně účastní několika veletrhů, výstav, kontraktačních trhů a rovněž pořádá četná setkání pro své obchodní partnery. I v roce 2016 jsme byli u všech významných akcí v oboru pohřebnictví. V březnu letošního roku jsme vystavovali na Kontraktačních trzích v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem, v rámci zasedání SP ČR.

Dalším v pořadí byla účast na mezinárodní výstavě pohřebnictví v německém Giessenu, kde jsme se představili jako jediní vystavovatelé z Čech.

Již v květnu následoval mimořádný Den otevřených dveří v Počátkách k příležitosti 25. výročí vzniku firmy, kde jsme se velmi dobře bavili a v naší firmě jsme přivítali přes 100 návštěvníků z řad pohřebních služeb.

Na státní svátek 28. října jsme se zúčastnili i vystavovali naše rakve na Dni otevřených dveří v krematoriu Pardubice, s návštěvností přes 1000 účastníků. Do konce roku již mnoho času nezbývá, ale přesto uskutečníme ještě několik společných předvánočních setkání s našimi odběrateli.

Postřehy ze Setory : II.

Den otevřených dveří v krematoriu Pardubice v době Dušiček byl dobrou příležitostí ukázat široké veřejnosti nejen prostory nádherné stavby, ale i přiblížit laické veřejnosti tabuizované téma smrti. Děkujeme vedení krematoria Pardubice, především paní vedoucí Monice Jelínkové, za možnost zúčastnit se této osvětové a dobře organizačně připravené akce.

Postřehy ze Setory: III.

Kalendářní rok se schyluje ke svému konci, blíží se nejkrásnější období roku a s ním i plánování a očekávání událostí roku nového. V Setoře jsme přemýšleli s čím zajímavým začít rok 2017 a vyvzorovali jsme nový typ rakve v moderním nástřiku a pracovním názvem T2 Diava. Nechte se překvapit!!! Novinku představíme na počátku roku 2017 a věříme, že se bude líbit nejen Vám, našim obchodním partnerům, ale hlavně Vašim zákazníkům.

Postřehy ze Setory: IV.

Rok 2016 jako další v řadě ukázal pokračující trend, neustále se zvyšující zájem pohřebních služeb o obřadové rakve již vybavené textilním příslušenstvím. Již 25% všech vyráběných rakví je prodáváno s výbavou!!! Jsme rádi, že můžeme nabídnout odběratelům „kompletní“ výrobek, který je připraven k okamžitému použití a šetří čas všech pracovníků pohřebních služeb. Děkujeme za Váš zájem a i v roce 2017 pro Vás připravíme něco zajímavého v tomto segmentu.

Info ze Setory:

Setora Počátky tradičně zásobuje své zákazníky i v době mezi vánočními svátky a novým rokem a ani letos tomu nebude jinak. Přesto zdvořile žádáme zákazníky o dostatečné předzásobení, neboť nás jako každoročně čeká hodně práce. Jediný den, kdy budeme myslet jenom na Vánoce a firma bude uzavřena, je 23. 12. 2016.

  • Zpravodaj SP 12 2016
  • Zpravodaj SP 12 2016
  • Zpravodaj SP 12 2016
  • Zpravodaj SP 12 2016
  • Zpravodaj SP 12 2016