e-shop

Hodnocení BEFA Forum 2018

to se řekne lásky čas, ale .......

u nás v SETOŘE je to tradičně čas představení nových modelů rakví v rámci výstav a veletrhů.
Ani letošní květen nebyl výjimkou a firma SETORA se jako vystavovatel účastnila veletrhu BEFA Düsseldorf 2018. Nejvýznamnější evropská výstava se konala v termínu od 10. 5. do 12. 5. 2018 ve dvou halách obrovského veletržního areálu.

Akce má dlouholetou tradici a téměř 75 let vystavuje BEFA FORUM ve výstavním centru v německém Düsseldorfu, nejdříve v pětiletém a později ve čtyřletém cyklu. Veletrhu se pravidelně se účastní více než 200 vystavovatelů na ploše 25 000 m2 a je jedním z předních mezinárodních veletrhů na světě.
Celou akci vždy doprovází řada konferencí i workshopů na téma pohřebnictví a účastní se jí více než 12 000 návštěvníků (statistické údaje roku 2014) a ani letos tomu nebylo jinak.

Na výstavě jsme na výstavním stánku SETORA představili mimo jiné novinky rakví určených pro exportní trhy, které se i v náročné konkurenci těšily velkému zájmu návštěvníků. Výstava ukázala, že SETORA není jen „malou“ českou firmou, ale spolehlivým a hlavně rovnocenným partnerem, se kterým se počítá na evropském trhu v oboru pohřebnictví. O tomto nás přesvědčil i velký zájem o naše výrobky z řad zahraničních velkoobchodníků, pohřebních služeb, ale i konkurenčních výrobců z Rakouska nebo Polska.

Úroveň celého veletrhu, množství vystavovatelů, exponátů a zájem návštěvníků nás opět mile překvapil a hlavně
potěšil.

Vzdálenost téměř 10hodin cesty z Počátek nenasvědčovala velkému počtu návštěvníků z Čech, a proto bylo velkým překvapením, že se na nás přišla podívat řada zástupců pohřebních služeb a firem působících v České
republice.

Nejdelší cestu měla rozhodně paní Zdena Černínová se synem, kteří navíc dorazili z Karviné jako první návštěvníci z Čech. Je velmi milé, když nás přijedou podpořit naši odběratelé a ocenit tak naši snahu o zviditelnění pohřebnictví za hranicemi ČR.

Připravit zajímavou prezentaci stojí mnoho času i energie, ale po zkušenostech víme, že to má smysl. Zákazníci firmy prostě očekávají, že jejich dodavatel, firma SETORA, bude vidět a jsou na spolupráci s námi pyšní. Jsme přesvědčeni, že propagace českých výrobků a šikovných českých ručiček má význam a zcela jednoznačně vidíme, že firma SETORA patří ke špičce v oboru.

Jmenovitě chceme poděkovat za návštěvu některým z řady návštěvníků, kteří nás přišli svojí návštěvou podpořit:
PS Karviná - paní Černínové, AURIGA Litoměřice – JUDr. Rambouskovi, Vlašim – paní Lavírové, ELPIS Praha – manželé Manglovi, Slušovice – p. Volčíkovi, Memory Ústí n. L. – manželé Cíchovi, Boskovice – p. Slavíčkovi, PS a krematorium - p. Šauerovi, M+V Velké Meziříčí – p. Mladému, Memory Crystal – p. Novákovi a v neposlední řadě i zástupcům slovenské Asociaci pohřebních služeb – p. Strížovi.

Těšíme se na další setkání s vámi na některém z následujících podzimních zahraničních veletrhů, třeba v Hamburku nebo u našich slovenských sousedů v Trenčíně.

Děkujeme a zachovejte nám přízeň.
Kolektiv firmy SETORA Počátky

Soubory ke stažení: