e-shop

Čárové kódy

SETORA Počátky, jakožto největší výrobce rakví, se snaží neustále inovovat nejen své výrobky, ale též přinášet stále něco nového a praktického v rámci poskytovaných služeb pro své obchodní partnery.

Čárové kódy jsou nejrozšířenějším prostředkem automatické identifikace neboli "registrace dat bez použití kláves".

Výhody čárových kódů

  • Nezaměnitelnost - čárové kódy vám eliminují lidských faktor při naskladňování/vyskladňování, váš skladník se nespletete při identifikaci rakve, která má být vydána ze skladu
  • Přehled - v jakémkoliv okamžiku zjistíte stav zásob rakví na skladě.
  • Produktivita - využíváním čárových kódů se zvýší produktivita při naskladňování a vyskladňování zboží o desítky procent a máte možnost skladovou evidenci přímo navázat na vaše účetnictví
  • Přesnost - při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu.
  • Rychlost - srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv snímač.

Z vašich ohlasů víme, že zavedení evidence prostřednictvím čárových kódů bylo správným krokem. Spousta pohřebních služeb již tento moderní způsob skladové evidence používá a další se na tento způsob chystají přejít. Spolehlivá a průkazná skladová evidence vám zajistí, že budete včas připraveni na plánovaná opatření v rámci novely zákona o pohřebnictví, ale nebudete zaskočeni návaznou elektronickou evidenci tržeb.

Věříme, že při výběru svých dodavatelů oceníte neustálou snahu o modernizaci nejen našich výrobků a služeb, ale i rozšiřující se nabídku typů rakví. Naše 100% ekologické výrobky pro vás předvádíme na různých firemních akcích, výstavách či veletrzích, kterých se účastníme nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Jsme otevřeni dalším podnětům a nápadům, které nám umožní zlepšit naše výrobky a vám usnadní práci s nimi, proto nás případně neváhejte s vašimi náměty oslovit.

Kolektiv zaměstnanců - SETORA Počátky

  • Čárové kódy