e-shop

Projekt energeticko-úsporná opatření č. 2

Projekt energeticko-úsporná opatření č. 2 ve výrobním areálu společnosti SETORA s.r.o. byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo snížení energetických nákladů společnosti, snížení spotřeby energie obecně, zvýšení prestiže společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Projekt přispívá k naplnění Směrnice Evropskéh oparlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

  • Projekt energeticko-úsporná opatření č. 2