e-shop

Projekt: Energeticko-úsporná opatření II ve výrobním areálu společnosti S E T O R A, s.r.o.

Společnost SETORA, spol. s r.o. realizuje projekt č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013269 podporovaný z fondů Evropské unie.

Cílem projektu je realizace úsporných opatření navržených energetickým auditorem za účelem snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. Projekt počítá s realizací následujících opatření: výměna technologií - drtič, upínací stůl a el. vysokozdvižný vozík, dále je plánována instalace FV panelů o výkonu 99,66 kWp. Realizací projektu dojde k snížení energetických nákladů společnosti, snížení spotřeby energie obecně, zvýšení prestiže společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.

Projekt je v souladu s cílem programu a to zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

  • Projekt: Energeticko-úsporná opatření II ve výrobním areálu společnosti S E T O R A, s.r.o.
  • Projekt: Energeticko-úsporná opatření II ve výrobním areálu společnosti S E T O R A, s.r.o.