e-shop

Projekt Energeticko úsporná opatření

Společnost SETORA, spol. s r.o. realizuje projekt č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009955 podporovaný z fondů Evropské unie.

Cílem projektu je realizace energeticko úsporných opatření ve výrobním areálu v podobě zpětného využití odpadního tepla z teplovodního kotle (výměník ZZT), instalace FVE panelů na střechách objektů v areálu společnosti o celkovém výkonu max. 100 kWp, výměně upínacích stolů a ve výměně osvětlení v areálu společnosti.

Projekt je v souladu s cílem programu a to zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru.

  • Projekt Energeticko úsporná opatření